Palvelut

APTEEKKI LÄHELLÄSI - APUA PIENIIN JA JOSKUS SUUREMPIINKIN VAIVOIHIN

Meille voit tulla vaikka vain siksi, että jokin terveyteesi tai lääkkeisiin liittyvä asia vaivaa mieltäsi. Me yritämme olla avuksi. Käytössämme on useita tietolähteitä ja ennen kaikkea osaava henkilökunta, joka haluaa auttaa. Lääkeneuvonta on osa asiointia apteekissa - myös itsehoitolääkkeitä hakiessasi. Meillä farmaseutit tulevat aktiivisesti tarjoamaan apua valinnan puolella asioiville. Voit myös halutessasi asioida ja valita rauhassa, mutta apteekkarin nimenomaisesta ja tinkimättömästä vaatimuksesta farmaseuttien tulee aina tulla tarjoamaan apuaan. Käytä tilaisuus hyväksesi ja pyydä vaivaasi parasta mahdollista hoitoa.

RESEPTIEN TOIMITUS JA UUSIMINEN

Sekä pää- että sivuapteekissa on käytössä nykyainen MAXX-apteekkijärjestelmä kaikilla potilasturvallisuutta parantavilla lisäosilla. Järjestelmä mm. varoittaa automaattisesti mikäli uusi määrätty lääke ei sovi aiemmin apteekista toimitettujen reseptilääkkeiden kanssa yhteen. Kanta- ja tiliasiakkaiden osalta tämä automaattinen valvonta kattaa myös itsehoitolääkkeet.

Uusimme sähköisiä reseptejä, jos reseptin uusija (lääkäri/lääkäriasema) ottaa vastaan sähköisiä uusimispyyntöjä. Reseptien uusimisista emme peri korvausta.

LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELU

Apteekin suorittama annosjakelu auttaa, kun lääkityksestä itse huolehtiminen käy raskaaksi tai vaikeaksi. Kauttamme on saatavissa tavallinen dosettijakelu ja koneellinen annosjakelu, jossa lääkkeet jaellaan annospusseihin. Dosettijakelun suorittaa aina farmaseutti. Sekä tavalliseen dosettijakeluun että koneelliseen annosjakeluun kuuluvat lääkityksen tarkistus ja yhteensopivuuksien jatkuva seuranta osana palvelua. Dosettijakelu maksaa 5 €/dosetti/viikko ja koneellinen annosjakelu 7,74 €/viikko.

LÄÄKITYKSEN TARKISTUSPALVELU

Koko apteekin farmaseuttinen henkilökunta on vuonna 2014 käynyt läpi lääkityksen tarkistuspalvelukoulutuksen ja yksi farmaseuteistamme on suorittanut 2015-2016 LHA (LääkeHoidon Arviointi) -koulutuksen. Lääkityksen tarkistuspalvelu on tarkoitettu kaikille niille, jotka ovat syystä tai toisesta huolissaan siitä, onko heidän lääkityksensä tai lääkkeen käyttönsä ihan kohdallaan. Tällaisia syitä voivat olla mm. epätietoisuus siitä miksi lääkkeitä käytetään, epäilys haittavaikutuksista, liian voimakas tai heikko vaikutus, suuri lääkkeiden määrä (ovatko kaikki tarpeellisia?) ja lääkkeiden sopivuus (esim. ikäihmisille lääkkeiden annoksia voi olla tarpeen sovittaa tai lääkkeitä vaihtaa paremmin sopiviin) sekä suuret lääkekustannukset.

Lääkityksen tarkistuspalvelu sisältää esitietohaastattelun, kirjallisen raportin laadinnan ja raportin luovutustapaamisen, jossa lääkitys ja suositellut toimenpiteet käydään yhdessä läpi. Tarkistuksen suorittaa aina farmaseutti tai proviisori. Lääkityksen tarkistuspalvelu maksaa 25 €. Sekä esitietohaastattelua ja että raportin läpikäyntiä varten on syytä varata aika, jotta asiat saadaan käytyä rauhassa ja huolella läpi.

LÄÄKÄRIN ETÄVASTAANOTTO

Vähänkyrön apteekissa on mahdollista käydä lääkärin etävastaanotolla. Vastaanoton saatavuutta voi tiedustella apteekin ja sivuapteekin henkilökunnalta, jotka voivat myös tehdä ajanvarauksen. Vastaanottopiste sijaitsee vain Vähänkyrön apteekissa. Lääkärin etävastaanotto soveltuu yksikertaisten ja akuuttien vaivojen, kuten tulehdusten, kiputilojen, allergioiden ja iho-oireiden arvioimiseen ja hoitamiseen tai lääkärin neuvojen kysymiseen mieltä askarruttavissa terveysongelmissa. Tarvittaessa vastaanotolta ohjataan jatkohoitoon. Apteekin henkilökunta auttaa yhteyden muodostamisessa ja tarvittavan tekniikan käytössä. Vastaanotto maksetaan apteekin kassalle.

Lääkärin etävastaanotto ei ole apteekin vaan lääkäripalveluiden tuottajan toimintaa. Lääkäripalveluiden tuottajia voi olla yksi tai useampia ja palvelun saatavuus vaihtelee palveluntarjoajien kapasiteetin mukaan.
Terveystalon 20 min etävastaanotto (ajanvarauksella, myös lauantaisin) maksaa KELA-korvauksen jälkeen 62,70 € (sisältää toimisto/poliklinikkamaksun, lasku tulee käynnin jälkeen kotiin).
Doctagonin 15 min etävastaanotto (ilman ajanvarausta) maksaa 30 €. Palkkiosta ei saa KELA-korvausta. (Hinnat päivitetty 23.10.2016)

Apteekki ei peri vastaanotosta palkkiota potilaalta eikä lääkäripalvelun tuottajalta.

TILIASIAKKUUS

Jos et pääse tai pysty asioimaan itse apteekissa, voit ryhtyä tiliasiakkaaksi ja valtuuttaa muut asioimaan puolestasi. Tiliasiakkaana olet automaattisesti myös kanta-asiakas. Apteekkijärjestelmän potilasturvallisuutta parantavat ominaisuudet voidaan hyödyntää erityisen tehokkaasti tiliasiakkaille - seuraamme lääkkeiden (myös itsehoitolääkkeiden) keskinäistä yhteensopivuutta ja näemme myös reaaliaikaisesti lääkekustannusten kertymisen. Tiliasiakkuuden ainoa lisäkustannus on kuukausittaiseen laskutukseen liittyvä laskutuslisä 3 €.

LÄÄKKEIDEN KOTIINKULJETUS

Lääkkeiden kotiinkuljetus voi olla tarpeen liikkumisen vaikeuden tai lääkkeiden suuren määrän vuoksi. Tarvittaessa toimitamme lääkkeet kotiin Merikaarron, Vähänkyrön ja Tervajoen alueella. Tilattuna kotiinkuljetuksen hinta on 0,80 €/km laskettuna lähimmästä toimipisteestämme. Dialyysinesteet kuljetamme aina veloituksetta. Kuljetukset hoito- ja palvelukoteihin kuuluvat palvelusopimuksiin.

ASTMA-, DIABETES-  JA SYDÄNYHDYSHENKILÖT

Olemme aktiivisesti mukana yllämainituissa kansanterveysohjelmissa. Apteekeissamme toimii nimetty vastuuhenkilö kussakin ohjelmassa. Heidän tehtävänsä on paitsi seurata ja kehittää omaa osaamistaan, myös koko apteekin henkilökunnan osaamista. 

LÄÄKEJÄTTEIDEN VASTAANOTTO

Apteekkimme ottaa kotitalouksilta maksutta vastaan vanhentuneita ja käyttämättömiä lääkkeitä.
Kaikki apteekkiin palautetut lääkejätteet toimitetaan vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi. Apteekkari on vastuussa lääkkeiden laadusta apteekissa. Jos lääkkeet ovat olleet asiakkaan hallussa, ei niitä voi enää myydä uudelleen. Tämän vuoksi käyttämättömiä lääkkeitä ei myöskään hyvitetä asiakkaalle. Käytäntö perustuu lääkelakiin ja viranomaisten apteekeille antamiin ohjeisiin.

Palauta lääkejäte näin:
• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
• Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa
  olevia tabletteja ja kapseleita ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja  tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet  elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin. Huomaathan, että injektioneulat läpäisevät pahvipakkaukset helposti.
• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).