Uutiset

Uusi apteekkari on valittu (päivitetty 28.9.2018)

Vähänkyrön apteekin ja Tervajoen sivuapteekin apteekkari vaihtuu. Suomen lääkevirnaomainen FIMEA myönsi Vähänkyrön apteekkiluvan syyskuussa proviisori Juha Heikkilälle. Juha kirjoitti meille alla olevan esittelytekstin. 

Olen 42-vuotias proviisori ja tulen Päijät-Hämeestä. Työskentelen tällä hetkellä proviisorina pienen maalaispaikkakunnan apteekissa Hartolassa. Minulla on työhistoriaa apteekkitöiden lisäksi myös lääkeyrityksistä muun muassa lääkkeiden laatuun,  turvallisuuteen ja rekisteröintiin liittyvistä tehtävistä ja olen toiminut lääkeyrityksessä myös lääketieteellisenä asiantuntijana. Sen lisäksi olen aktiivisesti opiskellut, jotta tiedot ja taidot pysyvät ajan tasalla.

Vähässäkyrössä  haluan jatkaa nykyisen apteekkarin Samuli Ojalan tekemää erittäin hyvää ja aktiivista työtä asiakkaiden parhaaksi, asiakkaita kuunnellen ja asiakkaita palvellen. Yhteistyömme Samulin kanssa on alkanut jo sujuvasti apteekkarin vaihdosta varten. 


Apteekkari vaihtuu (päivitetty 29.9.2018)

Vähänkyrön apteekin ja Tervajoen sivuapteekin apteekkari vaihtuu, kun nykyinen apteekkari Samuli Ojala siirtyy apteekkariksi Ouluun. Apteekkarin vaihdos on pitkä prosessi. Uusi apteekkari valitaan Valvontalautakunnan kokouksessa 20.9.2018. Tuona päivänä tehty päätös on lainvoimainen 1.11.2018, jonka jälkeen apteekkarin vaihdos on mahdollinen. Näin ollen apteekkarin vaihdos tapahtunee marras-joulukuussa 2018. Koska Ojala ottaa apteekin Oulussa vastaan jo ennen tätä, toimii hänen sijaisenaan (ns. apteekinhoitajana) proviisori Jussi Jukka. 


Vuodenvaihde tuo muutoksia lääkekorvauksiin ja reseptiasiointiin

Tähän koosteeseen on kerätty tiivistetysti merkittävimmät lääkekorvaussäästöihin ja apteekkiasiointiin liittyvät muutokset.


NÄMÄ MUUTTUVAT

Paperiresepti jää historiaan

Potilas ei voi enää kieltäytyä sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuoden 2016 aikana määrätyt paperi- ja puhelinlääkemääräykset toimitetaan apteekeissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

Lääkemääräysten voimassaolo pitenee

Lääkemääräysten voimassaoloaika pitenee kahteen vuoteen. Joillain lääkkeillä lääkemääräyksen voimassaoloaika säilyy kuitenkin vuoden mittaisena. Tällaisia ovat esimerkiksi huumausaineiksi luokiteltavat sekä pääasiassa keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet, joita ovat esimerkiksi punaisella kolmiolla merkityt lääkkeet. Ennen vuoden 2017 alkua kirjoitetut lääkemääräykset ovat voimassa yhden vuoden, ja niillä voi asioida apteekissa normaalisti lääkemääräyksen voimassaolon loppuun asti.

Korvattavien lääkkeiden toimitusväliä seurataan tarkemmin

Korvattavien lääkevalmisteiden toimitusvälien seurantaan kiinnitetään aiempaa tarkemmin huomiota.  Peruskorvattavista reseptilääkkeistä voi jatkossa saada Kela-korvauksen vasta, kun edellinen lääke-erä on käytetty lähes kokonaan. Aiemmin sama käytäntö on koskenut erityis- ja lisäkorvattuja lääkkeitä.

Kalliita lääkkeitä vain kuukauden tarve kerrallaan

Kalliita, yli 1 000 euroa pakkaukselta maksavia lääkehoitoja saa jatkossa kerralla korvattuna vain kuukauden tarvetta vastaavan määrän. Valtaosa lääkkeiden käyttäjistä voi edelleen hankkia lääkkeensä korvattuina kolmen kuukauden välein.

Diabeteksen lääkehoidon korvauksiin muutoksia

Diabeteslääkkeistä muut kuin insuliinivalmisteet siirretään alempaan erityiskorvausluokkaan. Muutoksen jälkeen Kela korvaa muiden diabeteslääkkeiden kuin insuliinien hinnasta 65 prosenttia, eli korvattavuus on samalla tasolla esimerkiksi sepelvaltimo- ja verenpainetaudin lääkkeiden kanssa. Insuliinihoito säilyy yhä ylemmässä, 100 prosentin erityiskorvausluokassa.

Hintakilpailua lisätään

Epilepsialääkkeet siirtyvät apteekissa tehtävän lääkevaihdon ja viitehintajärjestelmän piirin silloin, jos niitä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin epilepsiaan. Muissa käyttöaiheissa lääkitys voidaan jatkossa vaihtaa apteekissa edullisempaan vastaavaan valmisteeseen.

Lisäksi ensimmäiselle korvattavalle biosimilaarille määritellään kohtuulliseksi katsottava hintataso suhteessa vastaavaan biologiseen alkuperäisvalmisteeseen. 

Viitehintajärjestelmää laajennetaan rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteisiin. 

Myös lääkevaihdon ja lääkekorvausten perustana toimiva hintaputki kavennetaan kaikilla järjestelmään kuuluvilla lääkkeillä 0,50 euroon.

Työtapaturmaan ja ammattitautiin määrättyjen lääkkeiden korvauskäytäntö muuttuu

Vuoden alussa voimaan tulevan lakimuutoksen vuoksi työtapaturmassa vahingoittunut tai ammattitautiin sairastunut maksaa työtapaturmavammansa tai ammattitautinsa hoitamiseksi määrätyt lääkkeensä itse ja hakee niistä korvauksia vakuutusyhtiöltä. Korvausta pitää hakea vuoden kuluessa. Vuodenvaihteen jälkeen apteekki ei enää voi antaa lääkkeitä maksutta, ellei asiakkaalla ole maksusitoumusta vakuutusyhtiöstä. Maksusitoumuksen saamista työtapaturman tai ammattitaudin hoitamiseksi määrätyille lääkkeille kannattaa tiedustella asiaa hoitavasta vakuutusyhtiöstä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.

NÄMÄ EIVÄT MUUTU

Alkuomavastuu (50 euroa), lääkekorvausluokkien korvausprosentit (peruskorvaus 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus 100 %) ja ostokertakohtainen omavastuu ylemmässä erityiskorvausluokassa (4,50 euroa per lääke) eivät muutu.

Vuosiomavastuu eli niin sanottu lääkekatto laskee hieman vuonna 2017, jolloin se on 605,13 euroa (tänä vuonna 610,37 euroa). Asiakkaan itse maksama osuus korvattavista reseptivalmisteista kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta. Jos tämä raja ylittyy, asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen, jolloin hän maksaa ostokertakohtaiseen omavastuun 2,50 euroa per lääke. 


Pidennämme aukioloaikaa lauantaisin vuodenvaihteesta 2016/2017

Vuoden 2016 loppuun asti olemme lauantaisin auki totuttuun tapaan klo 13 saakka. Tammikuusta 2017 alkaen pidennämme lauantain aukioloa klo 14 saakka. 

Lääkärin etävastaanotolle pääsee 16.3.2016 alkaen

EMA Group:n etälääkäripalvelut avautuivat 16.3.2016 klo 9:00. Tuon jälkeen etävastaanotot ovat avanneet myös Terveystalo ja Doctagon. Ajan voi varata etukäteen apteekista (Vähänkyrön tai Tervajoen) tai paikalle voi tulla tiedustelemaan seuraavaa vapaata aikaa. Apteekin henkilökunta auttaa yhteyden luomisessa ja tarvittavan tekniikan käytössä. 

Lääkärin etävastaanotto soveltuu yksinkertaisten ja akuuttien vaivojen kuten tulehdusten, kiputilojen, allergioiden ja iho-ongelmien arviointiin ja hoitoon. Vastaanotolta voidaan ohjata jatkotutkimuksiin ja -hoitoon. Vastaanotolla ei voi uusittaa uni- ja/tai PKV-lääkkeitä.


Etälääkäripalvelu kiinnostaa Vähässäkyrössä

http://www.apteekkari.fi/uutiset/etalaakaripalvelu-herattaa-kiinnostusta-vahassakyrossa.html